Slečna z Morrisanie

Aktualizace: 28. kvě 2019

Abychom si udělali představu, s kým měl Tomáš Masaryk tu čest, podíváme se na Charlottin původ. Možná tomu nebudete věřit, ale když Masaryk poprvé přivedl ukázat Charlottu na Moravu, rozkřiklo se, že je pohádkově bohatá. Někteří Masarykovi známí si dokonce mysleli, že si přivedl americkou černošku a chodili se na Charlottu dívat jako na exponát v zoo. Jiní zase očekávali, že jim Charlotta velmi ochotně poskytne nějakou finanční půjčku, protože se topí v penězích.


K Charlottině původu lze říct toto: Charlottin tatínek, Rudolph Garrigue, který původně v Americe zahájil dráhu knihkupce, se poté, co mu vyhořel sklad s knihami, přeorientoval na nové odvětví a spoluzaložil protipožární pojišťovnu Germania. Té se dařilo, a právě díky tomu mohl zajistit všech svých jedenáct dětí a poskytnout mnohým z nich kvalitní vzdělání. Charliina mladší sestra Evelyn vystudovala medicínu, a její mladší sestry, Alice a Esperanza, se stejně jako Charlie profesionálně věnovaly hudbě, kterou studovaly v Evropě – v Německu a v Itálii.

Morrisanie salon
Salon Garrigueů v Morrisanii

Královský původ


Jméno Garrigues pocházelo z provensálského slova "garriga" a znamenalo typ palmy nebo vegetace na provensálských kopcích. V Provence ještě dnes najdeme vesnice i horu podobného názvu. Garrigueové původně patřili k hugenotským rodinám, které byly nuceny za vlády Ludvíka XIV. kolem roku 1685 z náboženských důvodů uprchnout přes Německo do Dánska. V té době byl totiž zrušen Edikt nantský, který dosud zajišťoval protestantům náboženskou svobodu. Už před rokem 1685 docházelo k silnému nátlaku na hugenoty a násilné rekatolizaci, protože Ludvík XIV. chtěl mít církev jednotnou. V roce 1685 ale přitvrdil a vydal nový dekret, v němž nařizoval zbořit protestantské kostely, zavřít protestantské školy a děti protestantů křtít jako katolíky. To mělo za následek exodus až 200 000 hugenotů do protestantských oblastí Nizozemí, německého Pruska, Dánska a Anglie. Předkové Charlotty několikrát změnili jazyk - mluvili provensálsky a francouzsky, pak německy a nakonec dánsky.


Tatínek Charlotty se narodil už jako Dán v Kodani a v mládí pracoval pro Brockhausovo nakladatelství v německém Lipsku (zde poznal i Göringovy). Odtud odešel za prací do Ameriky. Byl to veskrze pragmatický a vynalézavý člověk, který se nespoléhal na nějaké případné dědictví, i když měl ve svém rodě v mateřské linii spojnice, které vedly až ke králi Ludvíkovi IX. Svatému. (Je paradoxem dějin, že je Ludvík IX. Svatý současně předkem i Ludvíka XIV., který tehdy z Provence vyhnal Rudolphovy předky.) Mezi předky Rudolpha Garrigua byla řada významných šlechticů a velmi bohatých obchodníků v oblasti lodní dopravy, kteří stejně jako strmý vzestup často poznali i prudký pád a krach, což bohužel časově připadlo přesně do doby Rudolphova dětství. Ale Rudolph Garrigue se nikdy nevzdával a chtěl se vypracovat sám. Jeho životní motto znělo:

Není zásluhou z dobrého rodu pocházet, ale dobrý rod založit.

Jeho matka Cecilie byla úžasně sečtělá dáma, která ovládala čtyři jazyky a zajímala se o evropskou politiku a literaturu, a není proto divu, že měla na Charlottu velký vliv. Cecilie se nebála mít na věci samostatný úsudek a zabývat se veřejnými záležitostmi, takže ji navštěvovalo hodně známých osobností. Samostatná a svobodomyslná, babička Cecilie svou náturou výrazně ovlivnila jak syna Rudolpha, tak vnučku Charlottu, Charlie, jak jí říkala. Trochu jiného ražení byla Charlottina matka, o které si povíme příště.

--

VYBRANÉ ZDROJE

Arnošt Kraus: Rodina Garrigue (In Masarykův sborník, ročník I.).

Zdeněk Nejedlý: T. G. Masaryk, kniha II.

Ruth Crawford Mitchell: Alice Garrigue Masaryk 1879-1988.

Rozrod Ludvíka IX.: https://en.wikipedia.org/wiki/French_monarchs_family_tree_(simple)11 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše